Pojištění pro dopravce

- POJIŠTĚNÍ PRO DOPRAVCE

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Během přepravy nese za náklad odpovědnost dopravce. Dopravce při převzetí nákladu do své péče za účelem přepravy přebírá také odpovědnost za tento náklad. Pokud se náklad nějakým způsobem poškodí, může po něm zákazník následně chtít náhradu škody. Nejčastější příčiny vzniku újmy jsou při nehodě vozidla, další jsou například vykradení vozidla, nebo poškození během nakládky a vykládky. Není důležité, zda dopravce tuto škodu sám zavinil či nikoliv. Proti těmto rizikům se obvykle většina dopravců pojišťuje. Jsou však také situace, kdy za poškození nákladu dopravce odpovědnost nenese. Tyto případy jsou stanoveny v mezinárodní dopravě tzv. úmluvou CMR. Ve vnitrostátní dopravě to potom určuje právní předpis. Pojištění odpovědnosti dopravce potom chrání před nepříznivými dopady.

Poptejte nezávazně pojištění odpovědnosti dopravce 
vybereme nejvýhodnější nabídku na trhu 

odpovědnost dopravce

POJISTILI JSME VÍCE NEŽ 200 DOPRAVNÍCH FIREM

u různých pojišťoven

Obraťte se na odborníka

Ing. Richard Fila
606 05 72 72 
poptavky@fajnpojisteni.cz Budete mít jistotu nejvýhodnější nabídky

Opovědnost za náklad v mezinárodní přepravě

V rámci mezinárodní přepravy dle CMR nese dopravce za náklad odpovědnost do výše stanovené v článku 21. úmluvy CMR. V tomto článku je dáno, že dopravce odpovídá za náklad do maximální výše určené vzorcem 8,33 SDR x hrubá hmotnost nákladu. Zkratka SDR nebo česky ZPČ je fiktivní měnou s názvem zvláštní práva čerpání a její výši udává centrální banka v kurzovním lístku. V roce 2015 se pohybuje kolem 34 SDR/ZPČ. Znamená to, že na každý kilogram hmotnosti odpovídá dopravce přibližně 32,2 * 8,33 = 268 kč. 

Pro určení limitu pojistného plnění u pojištění odpovědnosti za náklad mu stačí vzít užitečnou hmotnost vozidla a vynásobit touto hodnotou. Např. dodávka s užitečnou hmotností 1,5 tuny nákladu stačí pojistit na limit 500 000 Kč (1500 * 268), nákladní automobil s možností naložit až 10 tun nákladu by měl být pojištěn na hodnotu cca 3 000 000 Kč, zatímco tahač návěsů s užitečnou hmotností 20 tun by měl pojistit na limit 6 000 000 Kč. 

Odpovědnost za náklad ve vnitrostátní dopravě

Od 1. 1. 2019 se ustanovení o odpovědnosti dopravce dané úmluvou CMR použijí i ve vnitrostátní dopravě. Odpovědnost dopravce se tedy pro vnitrostátní dopravy v ČR neliší. Jsou zde stejné limity a požadavky.

Pro úplnost jen dodáváme, že do roku 2019 byl stav takový, že dopravce skutečně odpovídal do plné ceny nákladu - více zde

Rozšíření odpovědnosti nad limit úmluvy CMR

Pokud by se hodnota nákladu nevešla do výše určeného limitu 268 Kč/kg, lze smluvně ujednat odpovědnost dopravce vyšší. K tomu se použijí články úmluvy CMR 24 nebo eventuelně 26. Jak to použít se dozvíte z tohoto článku zde. Pamatujte, že vždy za to musí dopravce dostat příplatek. Není to tak často používaná záležitost, většinou se toho využívá při pravidelných přepravách dražšího zboží typu elektronika. Pro nárazové drahé přepravy se spíše využívá samostatné pojištění přeprav.

Jak na odpovědnost dopravce podle článku 24 úmluvy CMR

Publikováno 19.12.2018
Chce po Vás speditér nebo zákazník příjmout odpovědnost za celou hodnotu nákladu? Musíte to zapsat do objednávky i nákladního listu. Jak to správně udělat se dozvíte z našeho článku. A nezapomeňte, že...

Změny odpovědnosti dopravce od 1.1.2019

Publikováno 18.12.2018
Od 1.1.2019 vstupuje v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde došlo ke změně v odpovědnosti dopravce i při vnitrostátní přepravě. Nově se odpovědnost dopravce řídit ne občansk...

Finanční způsobilost dopravce - sazba na rok 2019

Publikováno 21.11.2018
Každý rok je stanovovaná nová částka, na kterou musí dopravce prokazovat finanční způsobilost.Pro rok 2019 byla stanovena povinnost autodopravců prokázat finanční způsobilost na částku 231 885 Kč, na ...