Pojištění pro dopravce

- POJIŠTĚNÍ PRO DOPRAVCE

Odpovědnost dopravce v České právní úpravě

Odpovědnost dopravce v České právní úpravě
7. 1. 2016

EDIT: následující stav platil do 31. 12. 2018 OD 1.1.2019 se pro určění odpovědnosti dopravce používá úmluva CMR stejně jako pro mezinárodní dopravu. Více informací o odpovědnosti.

V českém právu jsou jasně specifikované požadavky na přepravní smlouvu a nároky z ní plynoucí pro přepravce i dopravce. Smlouva nemusím být nutně písemně potvrzená a dle přístupu soudů stačí souhlas v elektronické komunikaci - emailu. Přeprava se řídí přepravním řádem dopravce, pokud ten jej nemá, používají se všeobecné přepravní podmínky automobilových dopravců zde. Důležitý je pro nás §767 občanského zákoníku, kde se říká toto: "Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí a ve stanovené lhůtě." Především slovní spojení odborná péče je důležité pro určení odpovědnosti v nejasných případech.


Poptejte nezávazně odpovědnost dopravce
porovnáme ceny napříč celým českým trhem zdarma

Odpovědnost dopravce

Nakládka/vykládka Odcizení/krádež Překročení dodací lhůty

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním uvedených údajů za účelem vypracování nabídek pojištění. Podrobnosti ..

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...


POJISTILI JSME VÍCE NEŽ 200 DOPRAVNÍCH FIREM

u různých pojišťoven

Obraťte se na odborníka

Ing. Richard Fila
606 05 72 72 
poptavky@fajnpojisteni.cz Budete mít jistotu nejvýhodnější nabídky

Odpovědnost silničního dopravce v Občanském zákoně

Zákon č. 82/2012 Sb. neboli Občanský zákoník se §769 - §771 věnuje odpovědnosti silničního dopravce. Dopravce je odpovědný za škodu na přepravované zásilce a za jiné škody, pokud byly způsobeny překročením dodací lhůty. Je zde také stanoveno, že se na náklad nevztahuje odpovědnost z provozu dopravních prostředků, takže se nemůže hradit z povinného ručení (myslí se z vlastního povinného ručení dopravce, z cizího samozřejmě ano).

Jak dopravce odpovídá

Dopravce odpovídá za ztrátu či zničení nákladu. Výše náhrady je v českém právu, kterým se řídí vnitrostátní doprava, do plné výše hodnoty nákladu nebo do pokud byla poškozena částečně, tak do hodnoty této škody či ceny opravy. Dále musí uhradit účelné náklady na dopravu ztraceného či poškozeného zboží. Odesílatel musí právo na škodu využít do 6 měsíců od převzetí zásilky nebo od převzetí k dopravě, pokud byla zásilka ztracená.

Za co odpovědnost nenese

V 1. odstavci § 769 jsou i důvody, pro které může být dopravce odpovědnosti zproštěn:

  • Škoda způsobená odesílatelem nebo příjemcem. - typicky při nakládce a vykládce
  • Vadností zásilky - vada by měla být v nákladním listu a pouze za tu konkrétní vadu, ne za ostatní poškození. Pozor toto je třeba připojistit.
  • Vadou obalu nebo balení.
  • Zvláštní povahou zásilky třeba potraviny se mohou zkazit apod.
  • Okolností, kterou nemohl dopravce odvrátit.

Zejména u toho posledního důvodu vzniká komplikace. Jak jsme již zmínili, dopravce musí s nákladem zacházet s odbornou péči. Je proto případně nutné prokázat, še škodu dopravce nemohl odvrátit ani při vší odborné péči dopravce. Jedná se např. o náhle atmosférické vlivy, kde je to jasné. Nejčastější problém je u krádeže nákladu.

Odpovědnost dopravce za krádež

V případě odcizení nákladu se může dopravce hájit tím, že i při vší odborné péči, nemohl krádeži či loupeži zabránit. Důkazní břemeno je však na straně dopravce a ten tedy musí svou zacházení s odbornou péčí prokazovat. Těžko se zruší odpovědnost, pokud nechá stát nákladní auto u lesa s klíčky ve dveřích. Naopak při krádeži z veřejného či hlídaného parkoviště, ideálně v dohledu kamer a ze zamčeného vozidla má šanci se své odpovědnosti zbavit. Rozhodování je ovšem věcí soudního sporu. Připojištění proti odcizení, se na tyto věci vztahuje a o případnou soudní dohru se postará pojišťovna. Při porušení odborné péče však pojišťovna škodu krýt nebude.

Hlava 12, části 8 občanského zákoníku zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.