Pojištění pro dopravce

- POJIŠTĚNÍ PRO DOPRAVCE

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Martin Vomáčka DiS., Osík 196, Osík u Litomyšle 569 67, IČ - 736 095 95
Kontaktní adresa: Smetanovo nám. 106, Litomyšl 570 01

Zpracování osobních údajů za účelem vytvoření nabídek pojištění.

Zadáním souhlasu klient souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, email, trvalé bydliště, korespondenční adresa pro nabízení služeb pojištění a financí. Cílem předání osobních údajů klienta je tvorba nabídek, zajištění služeb pro klienta a poradenství pro klienta. Souhlas je udělen na dobu 5 let, nebo v případě uzavření smlouvy na dobu 5 let od ukončení smlouvy.

Veškeré zpracování osobních údajů se řídí zákony České republiky, jakož i normami Evropské Unie. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem nabízení obchodu a služeb provozovatele webu dopravci.fajn-pojisteni.cz, jímž je správce. Údaje budou použity pro vypracování nabídek a smluv pojištění případně k jiným dohodnutým činnostem. Za tímto účelem budou předány pojistitelům registrovaným u ČNB, se kterými má správce sjednanou smlouvu. Správce může osobní údaje předat vybraným obchodním partnerům za účelem zpracování dalších nabídek služeb v zájmu klienta.

Poskytnutí údajů je dobrovolné a klient může souhlas kdykoliv odvolat. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům. Může požadovat jejich opravu, doplnění, blokaci, výmaz, omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Klient má zejména práva dle § 11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje klienta jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny vlastním zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných provozovatelem webu dopravci.fajn-pojisteni.cz, osobám podle souhlasu klienta a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Zpracování osobních údajů za účelem marketingu

Zadáním pole klient souhlasí se zpracováním osobních údajů také za účelem nabízení dalších služeb provozovatele webu dopravci.fajn-pojisteni.cz nebo vybraných obchodních partnerů. Klient souhlasí s možným kontaktováním písemně, telefonicky nebo elektronicky. Ostatní pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou shodná s výše uvedeným.

Pravidla pro marketingovou komunikaci

  • Klientovi jsou jsou nabízeny produkty na základě jeho předchozího zájmu a produkty související s tímto zájmem.
  • Klient nebude zahlcován informacemi. Newslettery, nabídky a novinky jsou posílány nanejvýš 2x za měsíc.
  • Klientovi jsou nabízeny pouze produkty a služby provozovatele webu - Martina Vomáčky a spolupracujících partnerů, zejména produkty pojištění a financí. Klientovi nebudou nabízeny výrobky a služby třetích stran.

Jak na odpovědnost dopravce podle článku 24 úmluvy CMR

Publikováno 19.12.2018
Chce po Vás speditér nebo zákazník příjmout odpovědnost za celou hodnotu nákladu? Musíte to zapsat do objednávky i nákladního listu. Jak to správně udělat se dozvíte z našeho článku. A nezapomeňte, že...

Změny odpovědnosti dopravce od 1.1.2019

Publikováno 18.12.2018
Od 1.1.2019 vstupuje v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde došlo ke změně v odpovědnosti dopravce i při vnitrostátní přepravě. Nově se odpovědnost dopravce řídit ne občansk...

Finanční způsobilost dopravce - sazba na rok 2019

Publikováno 21.11.2018
Každý rok je stanovovaná nová částka, na kterou musí dopravce prokazovat finanční způsobilost.Pro rok 2019 byla stanovena povinnost autodopravců prokázat finanční způsobilost na částku 231 885 Kč, na ...