Pojištění pro dopravce

- POJIŠTĚNÍ PRO DOPRAVCE

Změny odpovědnosti dopravce od 1.1.2019

Změny odpovědnosti dopravce od 1.1.2019
18. 12. 2018

Od 1.1.2019 vstupuje v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde došlo ke změně v odpovědnosti dopravce i při vnitrostátní přepravě. Nově se odpovědnost dopravce řídit ne občanským zákoníkem, ale Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě známou jako „Úmluva CMR“.

Změna platí pro smlouvy uzavřené od 1.1.2019 . Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018, ikdyž samotná přeprava bude provedena až po tomto datu, se budou řídit současnou úpravou v občanském zákoně.

Zásadní změnou je rozsah odpovědnosti dopravce. Dle původní úpravy odpovídal dopravce za celou hodnotu nákladu. Nově to bude stejně jako v mezinárodní přepravě, kde dopravce odpovídá do hodnoty 8,33 SDR na kg nákladu, což odpovídá zhruba 250 Kč na kg hrubé váhy nákladu.

V Úmluvě CMR je dle čl. 24 dopravci ponechána možnost přijmout odpovědnost i vyšší, než je tento limit, tedy do celé hodnoty zásilky. Podmínkou je, aby toto bylo výslovně uvedené ve smlouvě o přepravě nebo v nákladním listu a dopravci je vyplacen dohodnutý příplatek za vyšší odpovědnost. Po dopravcích zejména ve vnitrostátní dopravě bude toto zvýšení odpovědnosti stále častěji požadováno. Pojištění odpovědnosti dopravce toto riziko však ne vždy kryje a je potřeba jej připojistit.

Pojišťovny toto připojištění nabízí, avšak některé pojišťovny (zatím Uniqa a Kooperativa) přistoupili k tomu, že pro vnitrostátní dopravce nabízí připojištění čl. 24 zdarma. (Zatímco v mezinárodní dopravě za příplatek cca 20 % k pojistnému). Způsob, jakým budou řešeny současné smlouvy má každá pojišťovna jiný.

Přístup jednotlivých pojišťoven

Uniqa: „Na základě požadavku klienta nabídneme připojištění čl. 24 CMR do výše požadovaného sublimitu, pro územní rozsah ČR bez příplatku k pojistnému.“ Uniqa tedy předpokládá, že se dopravce sám ozve a oni mu vytvoří dodatek upravující rozsah i na krytí dle článku 24. Pro smlouvy pouze na vnitrostátní přepravu to bude zdarma, zatímco pro mezinárodní dopravce je toto za příplatek k pojistnému.

Kooperativa: „Bude k pojistné smlouvě přistupováno, jako by v ní bylo zahrnuto i krytí odpovědnosti dopravce na základě Úmluvy CMR, včetně připojištění čl. 24 této úmluvy, a to i v případě, že to nebude v pojistné smlouvě výslovně ujednáno.“ Tedy u Kooperativy není pro vnitrostátní dopravce potřeba nic řešit, pokud je však sjednána mezinárodní doprava, tak je nutné sjednat připojištění za příplatek.

Generali: U nových smluv bude zahrnuto krytí včetně čl. 24. Stávající smlouvy budou během tohoto roku k výročí přepracovány, aby to bylo vše v pořádku. Toto rozšíření bude pro vnitrostátní dopravu zdarma.

Allianz: Bude těm klientům, kteří o to aktivně projeví zájem, nabízet připojištění formou doložky ve variantě speciálně pro Českou republiku a mezinárodní dopravu. U stávajících smluv při dobré platební morálce je možné přistoupit k zařazení české doložky bez navýšení pojistného.

ČPP: Dle vyjádření obchodní zástupkyně nebudou novou právní úpravu ve smlouváh zohledňovat a stejně jako doposudu jí budou nabízet pouze na žádost klienta. Nejsme si jistí, zda to bude zdarma nebo za příplatek.

ČSOB: V pojistných smlouvách uzavřených po 1.1.2019 se ujednává: Pokud je udaná hodnota vyšší než skutečná hodnota zásilky, pojistitel poskytne pojistné plnění do výše skutečné hodnoty zásilky, nejvýše však do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud nebude v souladu s čl. 24 ujednáno v nákladovém listu, příp. v rámcové smlouvě o přepravě, plníme s limitací dle CMR čl. 23. V současné době platné a účinné pojistné smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se, budeme k nim přistupovat v případě náhrady škody na přepravované zásilce stejně, jako ke smlouvám nově sjednávaným. Změnu textu z důvodu těchto legislativních změn, není nutné upravovat dodatkem. Tedy stejný přístup jako Kooperativa.

Slavia: Dle vyjádření produktového manažera chtějí plnit ve stejném rozsahu jako doposud, tedy neaplikovat CMR. Momentálně pracují na způsobu řešení, ale pravděpodobně to bude něco jako v Kooperativa a ČPP.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.