Pojištění pro dopravce

- POJIŠTĚNÍ PRO DOPRAVCE

Jak na odpovědnost dopravce podle článku 24 úmluvy CMR

Jak na odpovědnost dopravce podle článku 24 úmluvy CMR
19. 12. 2018

V souvislosti s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde došlo ke změně v odpovědnosti dopravce i při vnitrostátní přepravě. Nově se bude řídit tzv. „Úmluvou CMR“ odpovědnost i ve vnitrostátní dopravě. V rámci toho se hodně řeší tzv. článek 24. této úmluvy. Dosud, podle občanského zákona, dopravce ve vnitostátní dopravě odpovídal za celou hodnotu nákladu. Nově však bude stejně jako v mezinárodní dopravě odpovědnost omezena do limitu cca 250 Kč/kg nákladu, pokud se však dopravce nedohodne se zákazníkem jinak. K tomu slouží právě čl. 24 úmluvy CMR.

Znění článku 24

Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 a v takovém případě nahrazuje udaná cena tuto hranici.

Jak správně sjednat článek 24?

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou nutné 2 podmínky:

    • Podmínka 1): Musí tak být jasně sjednáno v objednávce přepravy vč. hodnoty, která bude také v nákladním listu (camráku).
    • Podmínka 2): Dopravce za to musí dostat jasně definovaný příplatek. Tj. v nabádce a na faktuře by měl být napsaný zvlášť.

U pojištění odpovědnosti je na to potřeba myslet dopředu nebo smlouvu upravit

Zvýšení odpovědnosti dopravce podle čl. 24 lze poměrně jednoduše připojistit ke standardnímu rozsahu pojištění odpovědnosti dopravce. Je na to však potřeba myslet. Toto rozšíření stojí cca 20 % k pojistnému pro mezinárodní přepravu. Pro vnitostátní dopravce je častno nabízeno zdarma. O tom více v našem dalším článku zde.

Nutné však je dodržet ty 2 podmínky, tedy mít to zapsané v nákladním listu i v obejdnávce. A také mít v objednávce i na faktuře jasně daný příplatek. Jestli bude příplatek jen formální tak, že snížíte cenu za přepravné, to už nelze nijak zjistit.


Vyplňte formulář
Porovnáme nabídky pojištění odpovědnosti dopravce od různých pojišťoven

odpovědnost dopravce

A co zvláštní zájem na dodání podle článku 26?

1. Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztráty nebo poškození anebo překročení dodací lhůty.
2. Byl-li udán zvláštní zájem na dodání, může se nezávisle na náhradách škod stanovených v článcích 23, 24 a 25 požadovat náhrada dalších prokázaných škod až do částky udaného zájmu na dodání.

Článek 26 úmluvy CMR. se používá výjimečně. Je potřeba řádně sjednat v objednávce i v listu CMR. Pojištění na tento článek se nabízí individuálně a je potřeba řešit s předstihem.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.